Cheese Platter

Spicy Cheese, Salad Cheese, Labneh Cheese, Kraft Cheese, Marai Triangle Cheese, Kiri Cheese, Gamero, Strawberry Jam.

4.950 Kwd

Add your drink

0.200 Kwd

0.200 Kwd

0.200 Kwd

0.200 Kwd

0.200 Kwd

0.200 Kwd

0.200 Kwd

0.150 Kwd

0.950 Kwd

Add-ons

0.200 Kwd

0.200 Kwd

0.200 Kwd

0.200 Kwd

0.200 Kwd

0.200 Kwd

0.150 Kwd

0.050 Kwd